Mijn Personeel

Werknemers in dienst? Zorg dat alles goed verzekerd is!

Als je werknemers in dienst hebt is het van het grootste belang dat alles goed verzekerd is voor hen. Sommige verzekeringen zijn verplicht vanuit de transport cao, zoals een pensioen en de collectieve ongevallenverzekering. Maar het is ook belangrijk dat risico’s en mogelijke aansprakelijkheid goed worden afgewogen en verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de werkgeversaansprakelijkheid tijdens de werkzaamheden.

Tip: Wij kunnen de verzuimverzekering, arbodienst en collectieve ongevallenverzekering onderbrengen in één pakket. Zo hoef je maar één keer te melden bij ziekte of een ongeval. Dit bespaart tijd en is overzichtelijker.

Meer weten?

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Preventie

Preventie van verzuim van je werknemers begint eigenlijk al vanaf het moment dat er gesolliciteerd wordt. Zowel jij – de werkgever – als de werknemer zijn er rotsvast van overtuigd dat er een langdurige arbeidsrelatie wordt aangegaan van vele jaren. Een goede screening en het maken van goede afspraken kan je later veel (verzuim)zorgen besparen. Maar preventie houdt ook in dat je zorg draagt voor een veilige en prettige werkomgeving. Of dat je stimuleert dat de werknemers voldoende bewegen buiten hun werktijden. Want wie werkzaam is in de transportbranche weet maar al te goed dat dat laatste er nogal eens bij inschiet. Speciaal voor de transportbranche werkt Mijn TransportVerzekering nauw samen met diverse specialisten op het gebied van verzuim. Met organisaties als het Sectorinstituut Transport en Logistiek én het Brancheloket Transport worden jij en de werknemers geholpen met het bewust kiezen van verzekeringen op het gebied van verzuim, ziektekosten, interventie en preventie. Het doel is voorkomen van verzuim. Maar als er dan toch verzuim optreedt hebben alle partijen er belang bij dat er snel wordt gere-integreerd. Mijn TransportVerzekering helpt!

Arbodienst

Wij doen uitsluitend zaken met partners die specialist in de transportbranche. Deze specialisten worden voor wat betreft de arbo dienstverlening aangeboden door het Sectorinstituut Transport & Logistiek

  Er zijn twee pakketten die zorgen dat je gewaarborgd bent van de juiste re-integratie bij ziekte van de werknemers:

  • Pakket Compleet: Alle activiteiten die nodig zijn bij kort en middellang verzuim t/m 12 weken.
  • Pakket Compleet XL: Alle activiteiten die nodig zijn bij kort, middellang en langdurig verzuim t/m 104 weken.

  Wil je weten wat het STL voor jouw bedrijf kan betekenen? Bekijk dan dit filmpje:

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Als je onder de cao voor het beroepsgoederenvervoer werkzaam bent dan dient er bij bij ziekte van de werknemer 100% van het loon doorbetaald te worden gedurende de eerste twee jaar. Voor het tweede jaar geldt dan wel de voorwaarde dat de werknemer voldoende meewerkt aan zijn re-integratie én dat hij of zij een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten met minimaal fysiotherapie. Er staan nog meer eisen wat betreft de aanvullende ziektekosten genoemd, echter deze dekkingen (waaronder psychische hulp) zijn inmiddels opgenomen in de (verplichte) basisverzekering. Voldoet de werknemer NIET aan deze extra voorwaarde, dan geldt er voor het tweede jaar een loondoorbetalingsverplichting van 70%. Als de werknemer 100% arbeidsongeschikt is zonder kans op herstel is er het tweede jaar altijd sprake van 100% doorbetaling.
  Wist je dat een zieke werknemer al snel € 300 per dag kost? Denk hierbij aan de volgende kosten:

  • Loondoorbetaling
  • Omzetderving (zeker in het begin van het verzuim)
  • Inhuur vervangende werknemer
  • De tijd die je er mee bezig bent
  • Werkgeverslasten die blijven doorlopen

  Kortom, het is belangrijk dat je deze zaken goed op een rijtje hebt. Bovendien ontvang je hulp bij re-integratie. Het is prettig dat dit gebeurt door onafhankelijke specialisten.

  Ongevallen

  Vanuit de CAO beroepsgoederenvervoer over de weg ben je gehouden aan het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering voor je personeel.
  Deze ongevallenverzekering dient minimaal uit te keren:

  • Een maal het salaris bij overlijden
  • Twee maal het salaris bij blijvende invaliditeit

  De ongevallenverzekering moet 24u per dag gelden en de uitkering hoeft niet arbeid gerelateerd te zijn. Dus ook als jouw werknemer iets overkomt op vakantie in het buitenland dient de verzekering van kracht te zijn.

  Risico Inventarisatie en Evaluatie

  De RI&E – ofwel Risico Inventarisatie en Evaluatie – is wellicht één van de grote onbekende verplichtingen van een transportondernemer. Ergens is dit logisch, want bij minder dan 25 werknemers ben je niet toetsplichtig voor de RI&E. Maar er dient wel degelijk een RI&E te zijn binnen de onderneming. Ook als je slechts één werknemer in dienst hebt.

  Speciaal voor de transportbranche heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek een digitaal invulbaar sjabloon ontwikkeld. Klik hier om een RI&E aan te vragen.

  Als je klant bent van het STL heeft u tevens recht op ‘hulp op locatie’. Er komt heel wat bij kijken bij een RI&E. Een medewerker helpt je live met het invullen er van.

  Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan

  Je ziet dat er heel wat bij komt kijken als je werknemers in dienst hebt. Wij helpen je op weg en zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen of als er zich iets voordoet.

  Open chat
  Powered by