Info en Privacy

Mijn TransportVerzekering wil voor haar klanten uitsluitend het beste. Het beste wil ook zeggen dat er geen adviesvraag onbeantwoord moet blijven. Wij streven ernaar om ieder risico wat beheerst moet worden te kunnen verzekeren. Om dit te bereiken hebben we toegang tot ongeveer 125 maatschappijen. Een groot deel van het verzekeringsaanbod bemiddelen we rechtstreeks tussen u en de verzekeraar. Daarnaast hebben we een aanstelling bij een serviceplatform – Van Kampen Groep – waardoor wij een enorm groot verzekeringsaanbod voor u kunnen genereren.

Klachten?

Het kan gebeuren dat er dingen minder goed gaan of voor verbetering vatbaar zijn. Mocht dit ondanks inspanningen van beide kanten niet lukken dan kunt u schriftelijk een klacht indienen

Bereken zelf uw premie

Open chat
Powered by