Preventie

Preventie van verzuim van uw werknemers begint eigenlijk al vanaf het moment dat er gesolliciteerd wordt. Zowel u – de werkgever – als de werknemer zijn er rotsvast van overtuigd dat er een langdurige arbeidsrelatie wordt aangegaan van vele jaren. Een goede screening en het maken van goede afspraken kan u later veel (verzuim)zorgen besparen. Maar preventie houdt ook in dat u zorgdraagt voor een veilige en prettige werkomgeving. Of dat u stimuleert dat de werknemers voldoende bewegen buiten hun werktijden. Want wie werkzaam is in de transportbranche weet maar al te goed dat dat laatste er nogal eens bij inschiet. Speciaal voor de transportbranche werkt Mijn TransportVerzekering nauw samen met diverse specialisten op het gebied van verzuim. Met organisaties als het Sectorinstituut Transport en Logistiek én het Brancheloket Transport worden u en de werknemers geholpen met het bewust kiezen van verzekeringen op het gebied van verzuim, ziektekosten, interventie en preventie. Het doel is voorkomen van verzuim, maar als er dan toch verzuim optreedt hebben alle partijen er belang bij dat er snel wordt gere-integreerd. Mijn TransportVerzekering helpt!

Meer weten?

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan