Loondoorbetaling

Als u onder de CAO (2017 – 2019) beroepsgoederenvervoer over de weg  valt dan dient u bij ziekte van uw werknemer 100% van het loon door te betalen gedurende de eerste twee jaar. Voor het tweede jaar geldt dan wel de voorwaarde dat de werknemer voldoende meewerkt aan zijn re-integratie én dat hij of zij een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten met minimaal fysiotherapie. Er staan nog meer eisen wat betreft de aanvullende ziektekosten genoemd, echter deze dekkingen (waaronder psychische hulp) zijn inmiddels opgenomen in de (verplichte) basisverzekering. Voldoet de werknemer NIET aan deze extra voorwaarde, dan geldt er voor het tweede jaar een loondoorbetalingsverplichting van 70%. Als de werknemer 100% arbeidsongeschikt is zonder kans op herstel is er het tweede jaar altijd sprake van 100% doorbetaling.
Wist u dat een zieke werknemer u al snel € 300 per dag kost? U kunt hierbij denken aan:
  • Loondoorbetaling
  • Omzetderving (zeker in het begin van het verzuim)
  • Inhuur vervangende werknemer
  • De tijd die u of u HR medewerker er mee bezig is
  • Werkgeverslasten die blijven doorlopen
Kortom, het is belangrijk dat u deze zaken goed op een rijtje heeft. Bovendien ontvangt u hulp bij re-integratie. Het is prettig dat dit gebeurt door onafhankelijke specialisten, zoals de casemanager van het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Meer weten?

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan